Voor de beste weergave kunt u het beste uw scherm een kwartslag draaien

55+ Tennisdag 5 juli

Vrijdag 5 juli 2019
Aanvang 9.30 uur; koffie om 9.00 uur. Kosten €5,- voor leden en €7,50 voor niet-leden, NB: leden krijgen voorrang.

Koffie en lunch inbegrepen. Er wordt door een ieder 3x 45 minuten gespeeld. Einde is om 14.00 uur 

Aanmelding dient uiterlijk vóór zondag 30 juni  binnen te zijn, dit kan uitsluitend per email via Wim te Lintelo, onder vermelding van naam en speelsterkte. Emailadres: lintelo40@telfortglasvezel.nl 

Ook jullie partners zijn uitgenodigd voor de gezellige nazit!
NB: Limiet 48 deelnemers 

Namens de commissie 55+,
Rein Prins en Wim te Lintelo