Voor de beste weergave kunt u het beste uw scherm een kwartslag draaien

33ste 80+ dubbeltoernooi 2018

Van 25 juni t/m 1 juli wordt het 33ste 80+ DUBBELTOERNOOI gehouden in de categorieën 6, 7 en 8 van HD, DD en GD.
In de catogerie 5 kan men inschrijven voor het 60+ DUBBELTOERNOOI. In de 80+ categorieën moeten beide partners op 31 december 2018 80 jaar of ouder zijn. In de 60+ moeten beide spelers op 31 december 2018 60 jaar of ouder zijn.

Inschrijven kan uitsluiten via toernooi.nl De uiterste inschrijfdatum sluit op 10-06-2018 om 24:00 uur. Lees ook het reglement hieronder.

Reglement
Toernooireglement 33ste 80+ DUBBELTOERNOOI 2018
In de Categorie 6, 7 en 8 van HD, DD en GD

60+ DUBBELTOERNOOI
In de Categorie 5 van HD, DD en GD.

W.T.C. “Beukersweide” 25 juni t/m 1 juli 2018, wk 26

1. Het toernooi is goedgekeurd door de KNLTB en wordt gespeeld volgens het toernooireglement van de K.N.L.T.B. (WTR). Toernooi nr: 1800685.
2. Het toernooi duurt van 25-06 t/m 01-07-2018. U kunt worden gevraagd de zondag (24-06-2018) voorafgaande aan het toernooi een wedstrijd te spelen. Mocht u dan verhinderd zijn dan geldt dat niet als een officiële verhindering. (Zie punt 5.)
3. Er worden dubbels gespeeld in de categorieën 5,6,7 en 8. (HD-DD-GD). De gezamenlijke leeftijd van het dubbel in de categorieën 6,7 en 8 dient op 31 december 2018 minimaal 80 jaar te zijn.
De gezamenlijke leeftijd van het dubbel in de categorie 5 dient op 31 december 2018 minimaal 60 jaar te zijn.
Een onderdeel zal alleen doorgang vinden als het aantal dubbels minimaal 3 bedraagt.
4. Het maximum aantal dubbels is vastgesteld op 150. Als dit aantal is bereikt sluit de inschrijving automatisch.
5. Maximaal 1 verhindering per dubbel. Tijdens het finaleweekend is in principe geen verhindering mogelijk.
6. Deelnemers mogen zich maximaal in twee onderdelen inschrijven.
7. Iedere deelnemer dient zich via www.toernooi.nl in te schrijven.
8. De uiterste inschrijfdatum sluit op 10-06-2018 om 24:00 uur tenzij het maximum aantal dubbels eerder is bereikt. (zie punt 4)
9. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor inschrijvingen met opgaaf van reden te weigeren.
10. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 p.p. per onderdeel.
11. Er wordt gespeeld met gele "Tretorn" ballen.
12. Er wordt gespeeld op 6 kunstgrasbanen en in de avond met kunstlicht. Bij slechte weersomstandigheden kan worden uitgeweken naar de tennishal (denkt u aan indoor schoenen).
13. Wedstrijdsysteem: poulekwalificatie met afvalschema hoofdschema.
14. Er wordt gespeeld om 2 gewonnen sets met bij de stand 6-6 een tiebreak. Een eventuele 3e set is alléén een tiebreak. In de finale zal ook de 3e set volledig worden gespeeld.
15. Elke deelnemer speelt minimaal 2 wedstrijden.
16. De wedstrijden vangen door de week om 18:00 uur aan. Na 22.30 uur zullen er geen wedstrijden meer aanvangen. In het finaleweekend vangen de wedstrijden om 09:00 uur aan.
17. Een deelnemer is verplicht, op straffe van uitsluiting, het juiste tennisschoeisel te dragen voor het spelen op kunstgras en tijdens de wedstrijd gekleed te gaan in algemeen aanvaarde tenniskleding
18. Uiterlijk de donderdag 21 juni voorafgaande aan het toernooi zult u per e-mail bericht ontvangen van de 1e speeltijd.
19. Deelnemers dienen zelf naar tijden van vervolgpartijen te vragen en/of op internet www.toernooi.nl te raadplegen.
20. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige ledenpas van de KNLTB en deze vóór het spelen van hun eerste partij ter identificatie aan de wedstrijdleiding kunnen overhandigen als hier om wordt gevraagd.
21. U dient zich 15 minuten voor de geplande tijd te melden bij de toernooileiding.
22. In het geval waarin deze bepalingen en het Wedstrijd-en Toernooireglement niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
Bondsgedelegeerde: Dhr. C.H.M. Fransen

Wedstrijdleider: André Mollink