Voor de beste weergave kunt u het beste uw scherm een kwartslag draaien

Eind verslag koaleneuzen slotavond

Hallo koale neuzen,
Donderdag 22 februari was de slotavond van koale neuzen 2017-2018. Het was een leuke, koude en gezellige avond waarop uitgebreid werd getennist. Na het tennisgebeuren werden de poulekampioenen gehuldigd.

Dit waren in poule A de Sneeuwschuivers, in poule B de  Sneeuwkanonnen en in poule C de Stamppotters. Ook kregen de aanwezige poedelprijswinnaars een presentje in de vorm van een schoenenzak uitgereikt.

Dit waren in poule A Sneeuwvlok, poule B de Kluuners (zij ontbraken dus hiervoor de IJskonijnen) en in poule C de IJspegels. Alle aanwezige koale neuzen kregen nog een mooi zweetbandje.

De foto's van deze slotavond zijn te zien in het fotoalbum elders op de homepage.  

De voorzitter bedankte de leden van de commissie Koale neuzen voor hun inspanningen dit seizoen en overhandigde een leuk presentie. Ondergetekende werd in het bijzonder bedankt voor 14 jaren koale neuzen. Daarna was het nog bijzonder gezellig tijdens de nazit in ons mooie clubgebouw. 

Ik bedank jullie allemaal voor de 14 leuke en gezellige jaren waarin ik mocht meewerken aan de successen van koale neuzen. Ik dank ook Henk Meijer voor zijn jarenlange digitale ondersteuning aan de commissie. 
Ik wens Herman, Alexandra en Nicolette veel succes en vooral veel plezier met de organisatie van koale neuzen. 

Hartelijke groet.
Cor Al