Voor de beste weergave kunt u het beste uw scherm een kwartslag draaien

Toss avond

Beste Beukersweide tenniss(t)ers, 

In april van dit jaar heeft de TC de wekelijkse “maandag Tossavond" nieuw leven ingeblazen. We hebben in de persoon van Tonnie Grootelaar en Herman Wever 2 enthousiaste “leiders” gevonden. Zij zijn (of samen of alleen) altijd op de maandagavonden aanwezig. De eerste avond een grandioze grote opkomst. En dat is ook gedurende de rest van het seizoen zo gebleven. Grote dank hiervoor, ook deze activiteit van de vereniging draagt bij aan het clubgevoel.

Ook een compliment aan de tijdelijke (zomer)leden van onze buurverenigingen zoals de voetballers. Voor zover wij kunnen nagaan voelen zij zich ook heel erg thuis bij ons.  

Als TC hebben we eigenlijk geen deadline gesteld wat betreft de Toss-avonden, maar de vraag kwam wel of de TOSS ook in de wintermaanden door kan gaan. Tonnie en Herman hebben aangegeven dat zij dat wel willen en zullen dan ook elke maandagavond, zolang het niet regent, sneeuwt of vriest, aanwezig zijn. Zoals gebruikelijk kan er dan getosst worden tussen 19.00u en 20.30u waarbij het eerste uur “random” wordt ingedeeld en vanaf 20.00u zoveel mogelijk op speelsterkte. Uiteraard kunnen we daar op verzoek van afwijken. De speelsterkte op je pas hoeft niet overeen te komen met wat je werkelijk kunt. 

Mede namens Tonnie en Herman zien we jullie ook gedurende de wintermaanden graag terug bij de TOSS.