Voor de beste weergave kunt u het beste uw scherm een kwartslag draaien

Verslag openingstoernooi 24 maart

Verslag  Openingtoernooi 24 maart 2019.

Liefst 51 deelnemers haddenen zich weer aangemeld voor Openingstoernooi, helaas moesten zich 6 leden door ziekte of een blessure alsnog afmelden. Een dag met een sterretje wat het WEER betreft. Al met al weer een zeer geslaagd en gezellig toernooi!!

De 6 prijzen die aan dit toernooi waren verbonden had vooral te maken Pasen. Dit keer gingen de spelers met de meest gewonnen games de prijzen uitdelen aan degene wie hij of zij aardig vind. De 6 prijzen gingen naar resp. Marietje Venema, Ineke Schipper, Leon Reinders, Dieneke Sjoers en Hannie Rotting.

Wij hopen dat er in het najaar met Slot/Snerttoernooi weer vele leden van ons gaan inschrijven!! (zie menu Foto's voor alle foto's)

De PPC (PretPlezierCommissie)

Dinie van Nuenen,
Dedy Go
Johan Braakman