Voor de beste weergave kunt u het beste uw scherm een kwartslag draaien

Bridgen 2018-2019 verslag

Op vrijdag 4 januari 2019 werd de eerste bridgedrive in het nieuwe jaar van De Beukbridge (de Bridgeclub van Beukersweide) al weer gespeeld. Er waren wederom verrassende uitslagen die gewoontegetrouw door Hans Kiekebelt op de site worden gezet. Jan Jans en Els Al verzorgden de inschrijvingen zodat het centenbakje ook weer klopte.

In de pauze waren er weer heerlijke hapjes die deze keer door Christien Marsman en Ria Stegehuis werden verzorgd vanwege de afwezigheid van Dieneke Sjoers. Justine van de Wijngaert verzorgde, as usual, de eitjes. Jan Jans praatte de avond opnieuw, op zijn ludieke manier, aan elkaar. Wel is het een beetje laat geworden (de klok had het middernachtsuur al aangetikt).

Mede kwam dit door het feestelijke onthaal met Glühwein, waarbij Els Al de scepter zwaaide, vanwege de start van het nieuwe jaar, waardoor het bridgen wat later begon. Cor Al ontfermde zich ook deze avond, met zijn wederhelft, over de consumptie-inkomsten.
Hans Kiekebelt bespeelde, zoals gewoonlijk, de computer zodat de resultaten van het bridgen aan het eind van de avond uit de printer rolden.
Het was weer een heerlijke avond vol spel en plezier. Zie foto's hieronder

Groetjes,
Ria Stegehuis