Voor de beste weergave kunt u het beste uw scherm een kwartslag draaien

ideeënbus

 

De digitale ideeënbus is de plek waar u suggesties, plannen, voorstellen voor WTC Beukersweide kenbaar kunt maken. Hierbij moet gedacht worden aan ideeën of verbeterpunten op het gebied van:

- inrichting park en kantine
- toernooien en wedstrijden
- ledenwerving en behoud
- communicatie
- alle overige gebieden die te maken hebben met tennis en/of WTC Beukersweide

Uw idee wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering (zie agenda op huispagina)  besproken en er wordt gekeken of het uitvoerbaar is.  

Stuur uw idee naar:  idee@beukersweide.nl

We willen u vriendelijk verzoeken om uw naam en adresgegevens en e-mailadres te vermelden zodat we aan u kunnen terugkoppelen wat we met uw idee hebben gedaan. 

We willen u namens het bestuur alvast bedanken voor uw idee.